Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Aksidentet e Trafikut rrugor në Norvegji


Në bazë të fundit QË të dhënat të publikuara në vitin Trafikut Rrugor, Aksidentet e Vdekjeve në Norvegji arritur osepesëdhjetë e një të totalit të vdekjeve. për, e popullsisë renditet Norvegjia në botë. Shqyrtimi të tjera shkaqet e vdekjes duke klikuar në lidhjet e mëposhtme, ose të zgjedhin shëndetin e plotë të profilit. Ne i përdorim të dhënat më të fundit nga këto burime kryesore: i CILI, të Bankës Botërore, UNESCO, CIA dhe individuale vendin e bazave të të dhënave për të shëndetit global dhe shkaqet e vdekjes.