Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Çështjet e konsumatorit


Promovimi i të drejtat e konsumatorit është një prioritet për BE-në Komisioni Evropian konsumatorit strategji është një komponent qendror të politikës evropiane në këtë fushë Në Maj të vitit, Komisioni prezantoi strategjinë e saj të ri, Europian e Konsumatorit rendin e ditës, për periudhën deri në vitinKjo ka për qëllim rritjen e konsumatorëve besimin dhe për të forcuar siguria e konsumatorit nëpërmjet përmirësimit të kuadrit rregullator ngritja e mbikëqyrjes, rritja e njohurive, përmirësimin e implementimit dhe zbatimit, dhe të sigurojë se ekzistojnë sistemet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Kjo është një përpjekje dinamike, aktive strategjia gjithashtu vë në pah rëndësinë e të drejtat e konsumatorit për të BE-së.

Ajo i kushton rëndësi të madhe për forcimin e mbrojtjes së konsumatorit dhe për të siguruar që të drejtat e konsumatorit janë më afër integruar në politikat e fushave të tjera të tilla si energjia dhe mjedisi (për shembull energjisë etiketimin e ndërtesave dhe pajisjeve elektrike shtëpiake), të transportit (të pasagjerëve me të drejtat dhe telekomunikacionit (maksimum roaming normat kur duke përdorur telefonat mobil jashtë vendit).

BE-ja e kuadrit rregullator në këtë fushë tradicionalisht ka qenë minimale, duke e lënë atë deri në vendet individuale për të prezantuar më të fortë për mbrojtjen e konsumatorëve masave. Në vitet e fundit, Komisioni ka propozuar harmonizim të plotë në një numër të fushave, në mesin e tyre e Pandershme Tregtare Praktikat e Direktivës, pjesë e Direktivës mbi të Drejtat e Konsumatorit, dhe Direktiva mbi Marrëveshjet e Kreditit për Konsumatorët. Sot nuk ekzistojnë rregullat që rregullojnë kontratat e konsumatorit në një sërë fushash, duke përfshirë blerjen e mallrave, kredi blerje, paketa udhëtime dhe timeshares, si dhe më shumë informacion të përgjithshëm mbi anulimin e të drejtave në lidhje me llojet e shitjeve, të tilla si derë-më-derë e shitjeve dhe blerjeve online. Ka pak rregullores BE në këtë fushë, por Komisioni Europian ka disa kohë që është duke kërkuar për të zhvilluar një Evropian kontratës ligjit të sistemit.

Qëllimi është për të rritur tregun e brendshëm përmes një uniformë të kontratës sistem që përmirëson mbrojtja ligjore për ndërmarrjet dhe thjeshton rregullave për konsumatorët.

Asociimit me BE-në përmes Marrëveshjes së ZEE-së Përmes Norvegji e pjesëmarrjes në tregun e brendshëm, norvegjeze konsumatorët të kenë qasje në një gamë më të gjerë dhe më të madh zgjedhjen e mallrave dhe shërbimeve nga EEA, dhe Norvegjisë dhe zbaton politikën e BE-së konsumatorit legjislacionit. Norvegjia ka një standard të lartë të mbrojtjes së konsumatorit Përfshirja e legjislacionit të BE-së ka të përgjithshëm të zgjeruar mbrojtjen e konsumatorit, veçanërisht si ai i jep norvegjeze konsumatorët mbrojtje më të madhe kur të bërë blerjet në vendet e tjera Evropiane.

Legjislacionin e BE-së është gjithashtu e rëndësinë për norvegjeze e konsumatorit politika, dhe disa masa që janë implementuar në Norvegji për shkak të ose të ndikuar nga legjislacioni i BE-së. E Konsumatorit Evropian Qendrat e Rrjetit ka qenë e ngritur e për ta bërë atë më të lehtë për të individuale të konsumatorëve të paraqesin ankesa në lidhje me blerjet nga ose në tjetër EEA vendeve. Një rrjet i autoriteteve të zbatimit, gjithashtu, ka qenë e vendosur, e cila përfshin Norvegji Konsumatorit Avokatit të popullit. Kjo bën të mundur për autoritetet norvegjeze për të ngritur çështje me kolegët e tyre në të tjera EEA vende, për shembull, nëse një BRITANI të madhe të ndërmarrjeve dërguar reklamat mashtruese të norvegjeze konsumatorët. Pjesëmarrja në programet e BE-së, Norvegji, ka dhënë një kontribut të BE-së financiar kuadrin e konsumatorit politika (e Konsumatorit Programi) që nga viti. Ky program financat e Konsumatorit Evropian Qendrat e Rrjetit të ndryshme dhe masat e tjera që promovojnë më mirë mbrojtjen e konsumatorit. Objektivi kryesor i programi aktual është për të siguruar një nivel të lartë të konsumatorit mbrojtja duke u fokusuar në njohuritë dhe më të mirë konsultim me dhe përfaqësimi i interesave të konsumatorëve.

Norvegjia ka qenë aktivisht e përfshirë në këtë punë, e cila ka përfshirë norvegjeze qendra e ekspertizës të tilla si të Konsumit të Avokatit të popullit, norvegjeze të Konsumit të Këshillit dhe Instituti Kombëtar për Consumer Research.

Është e rëndësishme për të parë Konsumatorit Evropian Agjendë në dritën e së Komisionit për propozimin për një agjendë të re për periudhën, me një buxhet vjetor prej njëzetepesë milionë. Propozimi do të konsiderohet nga Këshilli Evropian dhe Parlamenti Evropian gjatë vitit Ekspertët kombëtarë Norvegji ka disa kombëtar të ekspertëve që punojnë me çështjet e konsumatorit në Komisionin Evropian dhe në të BE-së enti i statistikave, Eurostat, të cilët punojnë me çështjet e konsumatorit. Informacionin e kontaktit për të gjithë norvegjeze kombëtare ekspertët mund të gjenden në faqen e Sekretariatit të EFTA-s faqen e internetit.