Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Falimentimit Të Avokatit Të Vendeve Të Punës, Punësimit


Pranimi NY bar është e nevojshme

Kapitulli i trembëdhjetë të Tjerë-Huon Le në pjesën Jugore të Rrethit të Gjeorgjisë është duke pranuar aplikacione për një kuadri ligjor në Augusta, GA

Avokati stafi Përgjegjësitë: Ndihmon të trustit nga monitorimi dhe zbatimi i planit të vlerësimit të performansës dhe përgjigjet për parashtresat, analiza e sapo paraqitur raste, zhvillimi i dëgjimet dhe të ndjekin seancat e konfirmimit dhe të tjera, seanca dëgjimore para gjykatës Paraqitjen dhe ndjekjen e mocionet për të zbrazur për shkak të mungesës së performancës dhe të tjera të planit.

Bendett McHugh është në kërkim të një të fortë Foreclosure Avokat Menaxhere e Operacioneve për tonë Maine Foreclosure të departamentit. Kjo është një mundësi për një përvojë e foreclosure të avokatit të bashkohen tonë Portland Maine vend. E Foreclosure të Avokatit të Menaxhere e Operacioneve do të mbikëqyrë firma e foreclosure të operacioneve për të siguruar që qëllimet e caktuara janë plotësuar duke ruajtur pajtueshmërinë. Përveç kësaj, këtë pozitë e mban përgjegjësinë për zhvillimin e personelit dhe rishikimi i procedurave. Praktika e përgjithshme të fortë me një theks të veçantë në falimentim dhe emigracionit është në kërkim për një shok me një minimum prej dy vjet e imigracionit përvojë. Të fortë të kërkimit dhe aftësitë e të shkruarit të një domosdoshmëri. Avokati kandidati duhet të preferohet të ketë përvojë në falimentimit, foreclosure, titullin dhe të pasurive të patundshme mbylljeve. Alabama apo të tjera shtetërore licensures është një plus. TN Ligji Licencës është e preferuar. Shok Avokatit të kandidatit do të menaxhoni llogarinë likuidimet dhe proceset ligjore. Merret numri i lëndëve dhe ofron analiza ekspert dhe këshilla ligjore dhe rregullative rreziqet. Negocion me avokati i palës kundërshtare për të arritur zgjidhjen finale të rasteve. Udhëtimit të ndryshme të gjykatave, brenda shtetit si përfaqësim ligjor në juridike të ndryshme të ardhurat dhe për të marrë pjesë në seancat gjyqësore.

Të punojnë me Menaxhimin e Avokatit të raportit të të gjitha aktiviteteve dhe rezultateve.

Shok Avokatit të kandidatit do të menaxhoni llogarinë likuidimet dhe proceset ligjore, numri i lëndëve të Trajtojë dhe të ofrojë analiza ekspert dhe këshilla ligjore dhe rregullative rreziqet. Të negociojë me avokati i palës kundërshtare për të arritur zgjidhjen finale të rasteve. Udhëtimit të ndryshme të gjykatave, brenda shtetit si përfaqësim ligjor në juridike të ndryshme të ardhurat dhe për të marrë pjesë në seancat gjyqësore.

Puna me Menaxhimi i Avokatit të raportit të të gjitha aktiviteteve dhe rezultateve.

Duhet të ketë një J. diplomë nga accredite. Avokat kandidati do të jetë përgjegjës për të fokusuar në komerciale gjyqësore, real estate ligjit dhe të drejtat e kreditorit. Duhet të ketë dy vjet përvojë pune.

Maryland Bar është e nevojshme shtesë dhe Baret janë të dobishme.

Shok Avokatit të kandidatit do të menaxhojë e pakontestueshme dhe e kontestuar e gjyqit paraqitjet duke filluar nga e kthimit të gjykimeve si dhe të ndihmojë në proceset gjyqësore të procesit nga e para-padi përmes pas gjykimit të procedurave.

Duhet të banojnë në Memphis Tennessee fushë

Do të ofrojë cilësinë më të lartë të përfaqësimit ligjor, i trajton të gjithë konsumatorët me drejtësi dhe respekt dhe e kanë aftësinë për të lulëzojnë në një fast paced, vëllimi i lartë i mjedisit. Merret numri i lëndëve dhe ofron analiza ekspert dhe këshilla ligjore dhe rregullative rreziqet. Ligji i Kalimit të ishte ndoshta më e mirë ligjore e bordit kam përdorur. Unë i pëlqente paraqitjen dhe është përdorues miqësore. Unë u përpoq për të përdorur një tjetër punën e bordit, por kjo nuk ishte përdorues miqësore dhe ishte një lloj dhimbje, ndërsa Ligji Kalimi ishte i lehtë për t'u përdorur për të gjetur punë.

Unë me të vërtetë liked it.

Unë me siguri do të rekomandojë këtë faqe dhe të shërbimit për kolegët e mi. Shok Avokat kandidati duhet të jenë të licencuar, në New York dhe kanë tre vjet përvojë të konsiderueshme në pasuri të patundshme, titullin, për procese gjyqësore, të falimentimit dhe - ose"të Mbledhur borxhin tuaj"të drejtat. Duhet të ketë Bar Pranimit, aktive dhe në të mirë të qëndruar në shtetin e nju jork.

Seanca gjyqësore përvojën e nevojshme.

Default përvojë me huadhënësit dhe hipotekën e shërbimeve në shtetin e nju jork, e preferuar.

Përvoja e mëparshme me elektronike rast sistemet e menaxhimit, veçanërisht në Rast të Vetëdijshëm preferuar. Shok Avokatit të kandidatit do të menaxhojë e pakontestueshme dhe e kontestuar e gjyqit paraqitjet duke filluar nga e kthimit të gjykimeve si dhe të ndihmojë në proceset gjyqësore të procesit nga e para-padi përmes pas gjykimit të procedurave.

Do të ofrojë cilësinë më të lartë të përfaqësimit ligjor, i trajton të gjithë konsumatorët me drejtësi dhe respekt dhe e kanë aftësinë për të lulëzojnë në një fast paced, volum të lartë mjedisit.

Duhet të ketë tregon aftë hulumtimi ligjor, shkrim dhe me gojë, aftësitë e komunikimit. E falimentimit të Avokatit të kandidatit do të mbikëqyrë dhe të punojnë ngushtë me stafin mbështetës në hartimin dhe shqyrtimin e të gjithë dokumentacionit që lidhen me çështjet e falimentimit. Do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e të gjitha aspektet e procesit të falimentimit, duke përfshirë planin e konfirmimit, mocionet për lehtësim, çështjet e kontestuara, kundërshtari procedurave dhe si. Përfaqësojnë interesat e kreditorëve në procedurat e falimentimit. Të shqyrtojë të gjitha statutorily kërkohet njoftimet, korrespondenca, parashtresat dhe oth. Avokati kandidati duhet Të jetë një përvojë Karolinën e Veriut licencuar avokat me njohuritë e real-estate, titulli, mbylljeve, foreclosure dhe falimentimit. Të tjera shtetërore licencave të dobishme. Shok Avokat kandidati duhet t'i trajtojmë të gjithë klientët me drejtësi dhe respekt, ndërsa krijimin e drejtë e pagesës zgjidhje që përputhet me gjendjen e tyre financiare. Tregon jashtëzakonshme hulumtimi ligjor, shkrim dhe me gojë të komunikimit aftësitë. Merret numri i lëndëve dhe ofron analiza ekspert dhe këshilla ligjore dhe rregullative rreziqet. Negocion me avokati i palës kundërshtare për të arritur zgjidhjen finale të rasteve. Udhëton të ndryshme të gjykatave, brenda shtetit si përfaqësim ligjor në të ndryshme.