Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Kanë nevojë për një Ndërkombëtar Avokat në Oslo, Norvegji. Norvegjeze ligjit


Avokatët Erik A në Oslo Këto dy avokatët kishin një numër arsyesh për të krijuar këtë partneritet; ishin afërsisht në të njëjtën moshë, të dy u rritën në Oslo dhe ata kishinSeim-Haugen, Steenstrup Bashkë merret me Korporatave - biznes ligj, kontratat, etj. dhe directorships Real estate ligjit, duke përfshirë tokë e dhënë me qira, ndërtim ligji për shpronësim, familjen, trashëgiminë dhe të prodhimit dhe të transferimit, kompensimi dhe ligjin për punësim si dhe sportive.