Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


KËRKESË - që do të thotë në Cambridge English Dictionary


(Përkufizimi i"kërkesë"nga Cambridge Përparuar Nxënësi është Fjalori Enciklopedi Cambridge University Press) Këto janë fjalë të përdorura shpesh në kombinim me kërkesën. Këta shembuj janë nga Cambridge anglisht Corpus dhe nga burime në web. Çdo mendime në shembujt nuk përfaqësojnë mendimin e Cambridge Fjalor redaktorët apo e Cambridge University Press, ose licensuesit e saj Shumë nxënës në klasën time ishin frymëzuar nga këto lexime për të vazhduar më tej hetimet, për të zbuluar më shumë të dhëna dhe fonetik mbështetje për kërkesat fonologjikeE ftohtë bashkim të kërkesave të vitit, në të kundërt, ka tërhequr kritika që derdhët gjatë nga thjesht theoretic domain profesionale. Në të dyja këto situata, lëndëve shoqërore të nxjerrin të legalizuara nga historicizing identitetet e tyre përmes pretendimet e gjuhësore vazhdimësi me një vlerë të kaluarën. Kjo në masë të madhe përcaktohet maksimum prej dhjetë hektarë (punueshme ekuivalent) dhe të sigurohet që vetëm simbolike armatimet e do të të jepet për fermën e punëtorëve të mungojnë kërkesat pronësore. Këta shembuj janë nga Cambridge anglisht Corpus dhe nga burime në web Çdo mendime në shembujt nuk përfaqësojnë mendimin e Cambridge Fjalor redaktorët apo e Cambridge University Shtypni ose licensuesit e saj. Një konflikt pretendon modelin e inflacionit është zhvilluar, në të cilin, inflacioni është rezultat i konfliktit mbi funksional të shpërndarjes së të ardhurave.