Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Kompensimi për dëmin moral në rusi


Çfarë do të thotë"dëme morale"të them §Kompensimi

I nënës së vrarë djalin shumën prej rubla Çfarë është e nevojshme për të bërë: § Për të rregulluar më të veçantë rregullat e përcaktimit të madhësisë së dëmit § Për të zgjidhur çështjen e kompensimit të mos-pronë dëm të personave juridikë § Për zhvillimin e mekanizmave ligjor në sferën e procedurës penale § Të përcaktojë saktësisht një rreth të palëve të treta të pasur të drejtën për kompensim