Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Kontestuar vendin Arkivat - Norvegji Sot


Norvegji e importuara të naftës për të personi i afërt familjar Nafta vjen nga vendet që Norvegjia nuk do të më krahasoni veten me tëdhe Statoil dhe Telenor do të shkurtojë shpenzimet për gjysmë miliardë personi i afërt familjar brenda stafit të saj të grupit. e cila mund të thotë se vetëm pak më pak se njëqind njerëz mund të bëhen të tepërta.