Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Mbrojtjen e të dhënave të Zbatimit të ligjeve në Norvegji - Global Përputhje Lajmeve


Mbrojtjen e të Dhënave Autoriteti eKa

Fuqinë për të hetuar ankesat dhe raste të tjera me iniciativën e vet