Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Me burgim të përjetshëm në Norvegji Avokatët


Me burgim të përjetshëm nën norvegjeze ligj është i kufizuar në kodin penal ushtarak (p.shpër të ndihmuar armikut gjatë kohës së luftës) Kjo është një listë e pjesshme e personave të dënuar për Parandaluese paraburgimit në Norvegji që nga futja e tij në vitin.