Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Muskego-Norvegji Shkolla - Shkolla E Mbylljes Protocol


Frekuentimin e rregullt është e rëndësishme për sukses në shkollë dhe ne presim që kur shkolla është në seancë, nxënësit janë të angazhuar në mësimMirëpo, pasi ne jetojmë në Wisconsin dhe ynë dimrit është e paparashikueshme, Muskego-Norvegji Shkolla e Qarkut ka vendosur udhëzimet e mëposhtme për vendimet e lidhura me inclement motit. Shkolla e mbylljes vendimet nuk janë të lehta. Në arsimimin e fëmijës suaj është i rëndësishëm, dhe ne duam të ofrojmë mundësi për të mësuar më shumë ditë sa të jetë e mundur. Pothuajse gjithmonë, disa njerëz do të pajtohen me këtë vendim, dhe disa nuk do të Ju lutem e di se ne e përdorim më të mirë të gjykimit me informacionin që kanë në dispozicion në atë kohë.