Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


New York Mbledhjen e Borxhit: Gjykata la në fuqi Arbitrazhit Klauzolë në Kontratë - i Sinqertë, i Sinqertë, Goldstein Nager


Kartë krediti kompani janë të akuzuar

duke përfshirë klauzolat e arbitrazhit në mbajtësi i kartës së marrëveshjeve për qëllime të shmangies së të jetë e mundur klasën e veprimit gjyqësore Gjykata konstatoi se edhe pse kartën anëtar mund të nuk kanë marrë shtesë të njoftimitajo ishte e detyruar nga marrëveshja origjinale dhe mosmarrëveshje kishte për të zgjidhet përmes arbitrazhit.