Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Norvegjeze Burg dhe shërbimin e Provës"Unionit Norvegji Avokatët


Norvegjeze Burg dhe shërbimin e Provës' Unioni i sindikatës më të madhe për të punësuarit në kuadër të shërbimit korrektues në Norvegji (E burgut të shërbimit dhe shërbimit sprovues)Bashkimi është themeluar në vitin me emrin Norsk, por emri u ndryshua aktuale emrin kur NFF organizuar gjithashtu edhe shërbimin e provës. Nuk janë të përfaqësuesve të zgjedhur vendorë në nivel rajonal dhe departamentet në jobsites nivel në çdo burg dhe provës zyra. NFF bashkuar norvegjeze, Konfederata e Sindikatave (JA) në vitin Bashkimi evropian është i lidhur me JA Stat.