Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Norvegjeze Drejtoria për Mbrojtje Civile Norvegji Avokatët


Norvegjeze Drejtoria për Mbrojtje Civile është një norvegjez agjenci qeveritare nën ministrinë e Drejtësisë dhe Policisë Përveç kësajtë mbrojtjes civile është subjekt i rregullimit nga ana e DSB. si është të sigurisë kibernetike E DSB është përfshirë edhe ndërkombëtar i krizave koordinimin e grupeve.