Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Norvegjeze ushtarake avokatëve të vizituara


Përbashkët të Luftës e Qendrës në njëzet qershor pritur një vizitë nga norvegjeze ushtarake avokatët si pjesë e programit të një tre-ditore seminar të mbajtur në Kampin Vatne, në jug të Sandnes. Në mesin e vizituar avokatët janë të Gjykuar Avokatit të Përgjithshëm Arne Willy Dahl e MoD Zyra Ligjore, si dhe avokatët nga të gjitha degët dhe i madh në shtabin e norvegjeze në Forcat e Armatosura. Vizitorët ishin të njoftuar për tema të tilla si JWC misionit të ri JWC të objekteve dhe të NATO-s për çështje ligjore, dhe për të shfaqur një interesim të madh Duke qenë një pjesë e vogël ligjore të komunitetit, ata ishin të etur për të mësuar dhe të diskutojnë se si NATO-ligjor të komunitetit funksionet, për të përfshirë organizimin, rregulloret dhe shkëmbimit të informacionitDuke folur për JWC PAO, Gjyqtari Avokatit të Përgjithshëm Arne Willy Dahl në emër të vizituar partisë shprehu vlerësimin e tij për JWC për organizimin e vizitës, të cilat ai tha se kishte e dhënë interesante dhe të rëndësishme të informacionit mbi çështjet ligjore dhe JWC misionit njësoj.