Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Norvegji - Botë Enciklopedia e Ligjit


Ju nuk duhet të mbështetet në këtë informacion

Dashuria e të dhënave të Fondacionit dhe Universitetit të Oslos pas norvegjeze Ligjet në anglisht, duke përfshirë norvegjeze statujat, rregulloret, rasteve dhe materialet e tjera ligjoreQeveria norvegjeze ka një angleze-gjuha e web site në internet. Për më shumë ligjore, të burimeve, të shohin"Ligjet e Huaja"hyrjes së këtij ligji Enciklopedi. Shkrimi stil, format, saktësinë dhe objektivitetin, monedhës dhe lehtësinë e përdorimit të Enciklopedia Më në thellësi të mbulimit të Ligjit field. Kontaktoni me ne"opinionet E shprehura në këtë hyrje janë ato të autorit - s dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Amerikane Enciklopedia e Ligjit. Ky site është arsimore informacion të bazuar Specifike fakte mund dhe shpesh në mënyrë drastike të ndryshoni ligjore rezultatet.

Ju duhet të kontaktoni një avokat të licencuar në juridiksionin tuaj për këshilla të veçanta juridike probleme.'.