Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Norvegji - Factsheets


Nuk ka ligjore klasifikimi i të rinjve

Ministria e Fëmijëve dhe Familjes Punëve të vini re se të rinjtë"mund të konsiderohet si periudha në mes moshës dymbëdhjetë dhe"