Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Norvegji - Mospërputhje të shpenzimeve në llogaritjen e PBB-së (të vazhdueshme LCU)


Vlera për Mospërputhje të shpenzimeve në llogaritjen e PBB-së (të vazhdueshme LCU) në Norvegji ishtesi të Ky artikull paraqet mospërputhje në përdorimin e burimeve (p.sh. vlerësimi i BPV sipas shpenzimeve kategori) Të dhënat janë vazhdimisht në monedhën vendase.