Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Pronësisë dhe publike kontraktues nga jashtë kompanive dhe personave juridik: dobishme pronësisë të regjistruar


Ky dokument përcakton qeverisë përgjigje të thirrjes për dëshmi në lidhje me propozimet për një të ri të dobishme pronësisë regjistrin e të huaj të kompanive që zotërojnë mbretërinë e BASHKUAR pasurisë ose të marrin pjesë në mbretërinë e BASHKUAR qeveria e prokurimit. Ai nënvizon se si propozime politike kanë zhvilluar që nga muaji prillKjo thirrje për prova përcakton propozimet për një të ri të dobishme pronësisë regjistrin e të huaj të kompanive që zotërojnë mbretërinë e BASHKUAR pasurisë ose të marrin pjesë në mbretërinë e BASHKUAR qeveria e prokurimit. Ajo kërkon të pikëpamjeve mbi hartimin e politikave dhe provat mbi të jetë e mundur efektet e politikës.