Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Shembuj për"norvegjeze Bar Association"dhe si të përdorin atë


Anglisht shembuj për norvegjeze BarAssociation

- Ai ishte gjithashtu një degë lider në norvegjeze Shoqata e Avokatëve