Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Shok Avokati i vendeve të Punës në Veri të Jork, (me Pagat)


dhe bien dakord për të kontaktuar me punëdhënësit nëpërmjet të Vërtetë Me kohë të plotëdata e nisjes Sa më shpejt të jetë e mundur vende të lira në një Vend të lirë të Punës nr Hetim Prokurorit pritet të ndërmarrë në mënyrë të pavarur. të planifikojnë dhe të ekzekutojë të rëndësishme dhe komplekse hetimet e anëtarëve. ('Shok') partnerë me një nivel të lartë e kryen në Shtëpi Financimit Këshilltar (HFA) ("Achiever apo Platinum"nivel HFA) për të maksimizuar.