Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Shtatzënia dobi


Ju mund të keniTë

Drejtë për të shtatzënisë të përfitojnë në qoftë se jeni shtatzënë dhe puna juaj mund të sjellë një rrezik të lëndimit tuaj të lindur fëmijë Kjo është një kërkesë që ju nuk mund të caktohen në detyra të ndryshme ose që marrëveshjet e tjera nuk mund të bëhen.