Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Kryerjen e Hetimeve të Departamentit: përkufizimi i Penale i Departamentit të Hetimit dhe sinonime Penale të Departamentit të Hetimit (norvegjeze)


Përkufizimet e Hetimit Penal të Departamentit

analogjik fjalor i Departamentit të Hetimit Penal (norvegjeze)