Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Qeveria E Norvegjisë


Planet e zhvillimit për Johan Sverdrup dy faza do të thotë se Norvegjia është më e madhe industriale e projektit është duke kaluar një arritje të reja, thotë Ministri i Naftës dhe Energjisë. Bizneset janë duke investuar më shumë dhe të punësimit është në rritje në të gjithë vendinNe jemi duke përdorur herë e mirë për të siguruar një të qëndrueshme të mirëqenies shtet dhe një vend më të sigurt Norvegji', thotë Ministri i Financave, Siv Jensen. Fjalim nga Kryeministri Erna Solberg në një konferencë në lidhje me Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut në Oslo, shtatëmbëdhjetë tetor.

Qeveria është propozimi për të përjashtuar kompanitë e klasifikuara si të eksplorimit dhe të prodhimit kompanitë brenda sektorit të energjisë nga Qeveria e Fondit Pensional Globale për të ulur së bashku të naftës çmimi i rrezikut në norvegjeze ekonomisë.