Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Norvegji: Ndryshimet në legjislacion në lidhje me bilbil-defekt - L Globale Njohuri Qendra


Së pari, ndryshimet e të nënkuptonte se të dy kontraktuar punëtorëve të përhershëm dhe të punësuarit janë subjekt për të bilbil-defekt të mbrojtjes, ndërkohë që më parë të bëjë vetëm kjo e funditSë dyti, autoritetet publike mund të shqiptohet një detyrë të besueshmërisë në lidhje me një emrit të punonjësit, nëse ai ose ajo është defekt i bilbil tha autoritet. Kjo kërkon që të gjitha ndërmarrjet me pesë ose më shumë të punësuar për të rinovuar tyre ekzistuese, rregulloret e brendshme, në përputhje me ndryshimet e reja.