Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Shembuj për"norvegjeze Bar Association"dhe si të përdorin atë


Anglisht shembuj për norvegjeze BarAssociation

- Ai ishte gjithashtu një degë lider në norvegjeze Shoqata e Avokatëve

Norvegjeze e parashtron Ankesën kundër SAS - Nordike Faqe

sepse ajo ka një Skandinave operativ leje

Norvegjeze e administratës kritikon SAS duke 'e pandershme avantazh konkurrues"

ndërsa kompania e tyre ka vetëm norvegjeze leje. Gazeta raporton se norvegjez menaxhimin e ka kaluar fundjavën të paraqesë ankesë për të BE-së dhe EFTA-s.

Autoritetit të Mbikqyrjes. ESA. Norvegjeze e kanë provuar për të hyrë në një zakonshme Skandinave funksionimin e lejes për disa vite.

norvegjeze ka një norvegjez licencës dhe disa kufizime

e cila ka qenë të përshtatura posaçërisht për konkurrent SAS Skema mundëson SAS për të lëvizur aeroplan dhe ekuipazh në mes të vendeve pa pengesa dhe e bën më të lehtë për të marrë fluturimin marrëveshje me vendet në kontinentet e tjera. Në anën tjetër. sipas Davens Ninlil.