Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Marrëveshjet e arbitrazhit në Norvegji


Trafikimit të qenieve njerëzore dhe Moderne e Skllavërisë Ligj dhe në Praktikë është i qartëudhëzues moderne të skllavërisë dhe."Unë të gëzojnë CLANZ newsstand dhe për të gjetur atë shumë të rëndësishme për punën time.

Shtetet Anëtare: Norvegji

Kjo i lejon kërkuesve nga këto vende të nisë me mundësi të rrjeteve, duke marrë pjesë në shkencë dhe teknologji në rrjete të quajtur KOSTO VeprimetTridhjetë e tetë KOSTO Anëtarë janë: Shqipëria, Austria, Belgjika, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Qipro, Republika çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Republika e Moldavisë, malit të Zi, Holanda, Republika e Maqedonisë Veri, Norvegji, Poloni, Portugali, Rumani, Serbi, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Turqi, Mbretëri e Bashkuar.

Këto vende të qeverisur KOSTO nëpërmjet përfaqësuesve të tyre në KOSTON e Komitetit të Zyrtarëve të Lartë (GUS) - Asambleja e Përgjithshme e KOSTOS Shoqatës. Një Bashkëpunim Anëtar nënkupton jo të të drejtave të votimit në KOSTON e OSHC-ve. Megjithatë, hulumtuesit nga KOSTOJA e Bashkëpunimit Anëtare të gëzojnë anëtare të drejtat në KOSTON e Veprimit të pjesëmarrjes KOSTO ofron mundësi të rrjeteve për studiuesit dhe ideatorët me qëllim të forcimit të Evropës kapacitetit për të trajtuar shkencore, teknologjike dhe shoqërore sfidat.

Ka tri prioritete strategjike: Promovimin dhe përhapjen e ekselencës, për të nxitur kërkime ndërdisiplinore për përparim të shkencës dhe aftësimin dhe mbajtjen e rinj të hulumtuesve dhe shpikësit.

KOSTOJA e zbaton misionin e saj duke financuar poshtë-lart, përsosmëri-drejtuar, të hapur dhe gjithëpërfshirëse e rrjeteve për qëllime paqësore, në të gjitha fushat e shkencës dhe teknologjisë.