Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


KËRKESË - që do të thotë në Cambridge English Dictionary


(Përkufizimi i"kërkesë"nga Cambridge Përparuar Nxënësi është Fjalori Enciklopedi Cambridge University Press) Këto janë fjalë të përdorura shpesh në kombinim me kërkesën. Këta shembuj janë nga Cambridge anglisht Corpus dhe nga burime në web. Çdo mendime në shembujt nuk përfaqësojnë mendimin e Cambridge Fjalor redaktorët apo e Cambridge University Press, ose licensuesit e saj Shumë nxënës në klasën time ishin frymëzuar nga këto lexime për të vazhduar më tej hetimet, për të zbuluar më shumë të dhëna dhe fonetik mbështetje për kërkesat fonologjikeE ftohtë bashkim të kërkesave të vitit, në të kundërt, ka tërhequr kritika që derdhët gjatë nga thjesht theoretic domain profesionale. Në të dyja këto situata, lëndëve shoqërore të nxjerrin të legalizuara nga historicizing identitetet e tyre përmes pretendimet e gjuhësore vazhdimësi me një vlerë të kaluarën. Kjo në masë të madhe përcaktohet maksimum prej dhjetë hektarë (punueshme ekuivalent) dhe të sigurohet që vetëm simbolike armatimet e do të të jepet për fermën e punëtorëve të mungojnë kërkesat pronësore. Këta shembuj janë nga Cambridge anglisht Corpus dhe nga burime në web Çdo mendime në shembujt nuk përfaqësojnë mendimin e Cambridge Fjalor redaktorët apo e Cambridge University Shtypni ose licensuesit e saj. Një konflikt pretendon modelin e inflacionit është zhvilluar, në të cilin, inflacioni është rezultat i konfliktit mbi funksional të shpërndarjes së të ardhurave.

Shtetet Anëtare: Norvegji

Kjo i lejon kërkuesve nga këto vende të nisë me mundësi të rrjeteve, duke marrë pjesë në shkencë dhe teknologji në rrjete të quajtur KOSTO VeprimetTridhjetë e tetë KOSTO Anëtarë janë: Shqipëria, Austria, Belgjika, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Qipro, Republika çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Republika e Moldavisë, malit të Zi, Holanda, Republika e Maqedonisë Veri, Norvegji, Poloni, Portugali, Rumani, Serbi, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Turqi, Mbretëri e Bashkuar.

Këto vende të qeverisur KOSTO nëpërmjet përfaqësuesve të tyre në KOSTON e Komitetit të Zyrtarëve të Lartë (GUS) - Asambleja e Përgjithshme e KOSTOS Shoqatës. Një Bashkëpunim Anëtar nënkupton jo të të drejtave të votimit në KOSTON e OSHC-ve. Megjithatë, hulumtuesit nga KOSTOJA e Bashkëpunimit Anëtare të gëzojnë anëtare të drejtat në KOSTON e Veprimit të pjesëmarrjes KOSTO ofron mundësi të rrjeteve për studiuesit dhe ideatorët me qëllim të forcimit të Evropës kapacitetit për të trajtuar shkencore, teknologjike dhe shoqërore sfidat.

Ka tri prioritete strategjike: Promovimin dhe përhapjen e ekselencës, për të nxitur kërkime ndërdisiplinore për përparim të shkencës dhe aftësimin dhe mbajtjen e rinj të hulumtuesve dhe shpikësit.

KOSTOJA e zbaton misionin e saj duke financuar poshtë-lart, përsosmëri-drejtuar, të hapur dhe gjithëpërfshirëse e rrjeteve për qëllime paqësore, në të gjitha fushat e shkencës dhe teknologjisë.