Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Tarifat e parealizuara Financiare në Autoritetin e Norvegjisë


Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare mbikëqyr institucionet e ndryshme janë të përmendura në norvegjez i Mbikëqyrjes Financiare të Veprojë. Nëse kërkesa nuk është paguar nga afati i fundit, interesi mund të jetë i ngarkuar. Pagesa është imponuar një herë në vit dhe kjo mund të jetë imponuar mbi një ndërmarrje ose një individ privat Nëse dëshironi të aplikoni për anulimin e borxhit ose ankesa kundër kërkesës, ajo është Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare që do të shqyrtojë mundësinë e aplikimit tuajZbatimin e kërkesës nuk do të ndalet përderisa kërkesa është duke u shqyrtuar nëse ka thënë për të bërë kështu nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare.