Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Të Korporatave Shërim Të Falimentimit - Norvegji


të procedurave të falimentimit

mbulon çështjet e përbashkëta në të korporatave shërim dhe falimentimit - duke përfshirë çështjet që lindin kur një kompani që është në vështirësi financiareristrukturimin e opsioneve. të punësuarit. ndër-kufitare çështje. grupet dhe reforma - në tridhjetë-one juridiksionin e tyre. Krahasuese mjet është e jashtëzakonshme. Faleminderit për një amazing iniciativë.