Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Të shtetit të Utah - Zyra e Shërbimeve të Rimëkëmbjes


Ne ndihmojnë për të siguruar se prindërit janë financiarisht përgjegjës për fëmijët e tyre, duke siguruar mbështetjen e fëmijëve shërbime dhe mbështetje për fëmijët në kujdesinNe gjithashtu punojmë për të ndihmuar të siguruar fondet publike janë përdorur në mënyrë të përshtatshme nëpërmjet përpjekjeve tona, Byroja e Mjekësore të Koleksioneve. Në zyrën pagesat mund të bëhen në tonë të ri të vetë-shërbimit kioskat e dhënë nga Kontakt të Paguar (tarifat e aplikueshme). Ne kërkojmë ndjesë për bezdisjen dhe planin për të pasur telefonin sistem plotësisht funksional sa më shpejt të jetë e mundur Faleminderit për durimin tuaj.