Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Trashëgimore në Norvegji


në rast se nuk do të lënë nga trashëgimlënësi Nëse ka një vullnet, duhet të vendoset nëse ajo ishte e noterizuar ose holografike Në rast testator ka zhvilluar e do të, në prani të një noteri do të konsiderohet e noterizuar

Familje versionet janë gjithashtu të njohura si të vlefshme për shpërndarjen e pronave në Norvegji, por ata mund të kërkojnë ndonjëherë interpretime ligjore për të cilin ju mund të mbështetet në faqen tonë të një testator ka të drejtë të disponojë të gjithë të pasurive ai - ajo ka një vullnet. Bashkëshorti ja ose fëmijët nuk mund të disinherited nga një testator Unë kam qenë jashtëzakonisht i kënaqur nga im bashkëpunim me ekipi ligjor në"Avokatët Norvegji".

Ata trajtohen të gjithë procesin e hapjes së një dege në Norvegji për një nga klientët e mi.