Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Vrasja (norvegjeze ligji) Norvegji Avokatët


një akt i vrasjes mund të jetë ose të planifikuara për vrasjevrasje e qëllimshme apo vrasje si pasojë e neglizhencës Euthanasia është shumë e debatuar në Norvegji Disa grupe kanë shprehur se kjo duhet të jetë e ligjshme në rastet kur viktimë është në rregull nga mendtë dhe plotësisht të vetëdijshëm për atë që ai ose ajo është duke kërkuar për të. Aktet e euthanasia. janë të paligjshme. dhe janë të trajtohet si çdo formë tjetër të ndihmuar vetëvrasje.