Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Zgjidhja e Norvegjisë Procedurat dhe PAD Ankesë Mostër Klauzolat


Në ose para Datës së hyrjes në fuqi

këshilla për QuintilesIMS do të zbatojë dhe t'i dorëzojë CRA norvegjeze në gjuhën luten bashkangjitur në këtë dokument si Pasqyra Ge cila CRA do të mbaj në ruajtje (dhe nuk bëj që të jetë parashtruar në Norvegji Procedurës) deri në Konsideratë është paguar për të QuintilesIMS në përputhje me Nenin II të kësaj Marrëveshjeje Në Datën e hyrjes në fuqi. këshillë për Ish-Norvegji Punonjës do të dorëzojë në norvegjez për Mbrojtjen e të Dhënave të Autoritetit të një Njoftimi në norvegjeze në gjuhën formularin e bashkangjitur në këtë dokument si Pasqyra H tërheqjen e PDSH-së Ankesës Jozyrtare përkthime në gjuhën angleze të luten dhe të vëreni në Ekspozitat G dhe H respektivisht janë përfshirë vetëm për qëllime informative. CRA dhe Ish-Norvegji çdo Punonjës të bien dakord për të ofruar ndihmën e arsyeshme për të QuintilesIMS sipas kërkesës në lidhje me mbrojtjen ose zgjidhjen e ndonjë çështje para norvegjez për Mbrojtjen e të Dhënave të Autoritetit që rrjedhin nga ose në lidhje me të PDSH-së Ankesës.